Termeni și condiții

Prezentare generală 

Platforma https://psiholog.ro reprezintă un market place cu rol în facilitarea accesul rapid la  servicii psihologice între clienți și specialiști, Prestatorul având exclusiv responsabilitatea  mentenanței platformei și oferirea de soluții tehnice. 

Prin accesarea platformei https://psiholog.ro și a serviciilor oferite prin intermediul acestei  platforme sunteți de acord sa respectați termenii si condițiile de utilizare prezentate mai jos,  fără limitări sau calificări (denumite in continuare „Termeni si Condiții de Utilizare”). 

Termenii si Condițiile de Utilizare sunt regulile minimale aplicabile, care se completează cu  prevederile legislației in vigoare. 

Neacceptarea Termenilor si Condițiilor de Utilizare prevăzute in acest document atrage  imposibilitatea utilizării de către d-voastră a serviciului.  

Utilizarea platformei și a serviciilor oferite constituie acceptul d-voastră expres cu privire la  acești Termeni si Condiții. 

Vă informăm în acest sens ca aceste condiții de utilizare se pot modifica oricând, fără un preaviz  sau notificare, rămânând în sarcina utilizatorului de a le verifica la fiecare accesare.  

1. DEFINIȚII: 

https://psiholog.ro: site-ul de internet si platforma, precum și ansamblul serviciilor accesibile  pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia, pe care îl vom denumi în continuare  PRESTATOR

SERVICIU: serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul site ului https://psiholog.ro, ce reprezintă platforma psiholog.ro este un market place cu rol în  facilitarea accesului rapid la servicii psihologice între clienți și specialiști, având exclusiv  responsabilitatea mentenanței platformei și oferirea de soluții tehnice pentru clienți și asigurând  pentru psihoterapeuților promovarea adecvată și eficientă. 

PSIHOLOG: persoana fizică de specialitate care utilizează Platforma psiholog.ro în vederea  prestării de servicii psihologice către clienți, pe care îl vom denumi în continuare Specialist 

PSIHOTERAPEUT: pe care îl vom denumi în continuare Specialist 

CLIENT persoana fizică sau juridică, care efectuează o comandă de servicii psihologice pe  platforma psiholog.ro și care si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din  secțiunea Termeni si Condiții Generale 

COMANDA: acțiunea de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate pe site ul psiholog.ro, realizată de un Client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii. 

UTILIZATOR: orice persoana fizicǎ sau juridicǎ care accesează platforma https://psiholog.ro.

CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT: documentul prin care Clientul consimte să fie inclus în  programul terapeutic și își exprimă acordul pentru derularea serviciilor din cadrul programului. 

2. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR 

PRESTATORUL își rezervă dreptul de a modifica, adăuga, desființa prezenta politică în orice  moment, prin publicarea politicii modificate în secțiunea „Termeni și Condiții” a Platformei.  Clienții și Utilizatorii au obligația de a verifica permanent secțiunea „Termeni și Condiții”  pentru a se asigura că au luat la cunoștință actualizarea sau modificarea condițiilor.  

Prin utilizarea în continuare a platformei https://psiholog.ro, acceptul Utilizatorului se va  considera ca fiind manifestat în mod tacit. 

Eventualele erori identificate pe platformă vor fi corectate de îndată de către Prestator fără o  notificare prealabilă. 

3. REGULI DE UTILIZARE A PLATFORMEI HTTPS://PSIHOLOG.RO ȘI  DECLARAȚII 

1. Serviciile oferite de platforma https://psiholog.ro pot fi accesate doar de clienți care au  împlinit 18 ani fie in nume personal, fie pentru un copil minor în legătură cu care clientul deține  autoritatea părintească. Dacă Prestatorul descoperă că un Client are sub 18 ani și a furnizat  informații personale Prestatorului, acesta din urmă va proceda la eliminarea acestor informații  și întreruperea relației contractuale. 

2. Clientul declară și garantează că are vârsta împlinită de minim 18 ani, că informațiile  furnizate se referă la propria sa persoana sau la persoana a cărei autoritate părintească o exercită  sunt adevărate, exacte si complete.  

3. Furnizarea de informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete  îndreptățește psihologul să încheie ședința de terapie. De asemenea, în cazul accesării abuzive  sau suspectării unei (tentative de) fraudă, Prestatorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul  la serviciu și de a lua toate masurile la îndemână sa împotriva utilizatorului în cauză. 

4. Pe parcursul interacționării cu psihologul clientul va utiliza un ton si un limbaj decent.  

Proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau vulgare, amenințările de orice fel sau orice alte  acte împotriva psihologului sau a oricăror altor persoane, de natura să inspire teama sau să lezeze demnitatea și onoarea acestora nu vor fi tolerate, iar în astfel de cazuri, psihologul va fi  îndreptățit să înceteze conversația.  

5. Serviciile de consiliere psihologice și consiliere psihoterapeutică, elementele lor  componente, elementele grafice, precum si Conținutul platformei sunt deținute de către  platforma https://psiholog.ro iar clientul înțelege că nu are niciun drept asupra acestora, cu  excepția dreptului limitat de folosire a acestuia, conform prezentelor Termeni si Condiții.

6. Informațiile care sunt puse la dispoziție de către platforma https://psiholog.ro prin  intermediul serviciului sunt proprietatea acesteia și pot fi protejate, în condițiile legii, prin  drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală. 

7. Este interzisă folosirea oricărei imagini, mărci sau semne aparținând platformei sau terțelor persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor precum și  înregistrarea sub orice formă, video, audio, captură ecran etc. a ședințelor de terapie. Procesul terapeutic este absolut confidențial și se desfășoară între client și Specialist conform  prezentelor Termeni și Condiții, a Consimțământului Informat, a Contractului. 

8. Serviciile de consiliere psihologică și consiliere psihoterapeutică puse la dispoziție clienților  se efectuează în mediul online exclusiv prin intermediul platformei https://psiholog.ro. 

9. Costul unei şedințe de terapie este stabilit în funcție de experiența  Psihologului/Psihoterapeutului și se achită de către Client prin intermediul platformei cu  cardul bancar imediat după efectuarea rezervării.  

10. Lista prețurilor serviciilor, stabilite conform prezentului contract, se poate găsi la adresa  https://psiholog.ro sau după caz, de la un reprezentant al Prestatorului prin e-mail  sau telefonic.  

11. Psihologul/Psihoterapeut este unicul responsabil pentru ședința de terapie efectuată  precum și pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane. 

12. Clientul se obligă să folosească serviciile oferite de prin intermediul platformei psiholog.ro,  cu respectarea prevederilor legale. 

13. Ședințele de terapie au durata de 50 de minute, orice întârziere a Clientului având ca efect  reducerea corespunzătoare a timpului alocat unei ședințe. În situația în care întârzierea este  generată de către Psiholog, se va reprograma în mod gratuit încă o ședință în afara celei  efectuate cu timp restrâns. 

14. Ședințele vor fi stabilite pe platforma psiholog.ro în limita disponibilității Psihologului ales. 

15. În situația în care Clientul nu anunță cu cel puțin 24 de ore înainte, costul ședinței  programate nu va fi restituit, Psihologul epuizând acea ora prin așteptarea Clientului. 

16. Prestatorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile oferite,  dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de  disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau în  cadrul serviciului, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în  vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de  sistem ce pot apărea, astfel, platforma își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește  disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus.  

17. Platforma psihologi.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de către  Psiholog, în condițiile Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte  limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Psihologului și al clientului. PRESTATORUL  nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau  pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Prestatorul primește o 

notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către Client,  își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta. 

18. Platforma psiholog.ro are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a  serviciilor sale (adresa IP, data/ora, etc). 

19. Platforma psiholog.ro nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice  pagubă sau costuri ce pot interveni din încălcarea de către Beneficiar a oricăror obligații legale  ce sunt în sarcina acestuia, dacă nu sunt din vina Prestatorului. 

20. Platforma psiholog.ro nu va răspunde pentru nici un prejudiciu material sau moral care  poate interveni prin utilizarea platformei de către Beneficiar sau Client. 

21. Clientul este singurul răspunzător pentru contul său și pentru accesul la acesta. Clientul va  trebui sa ia toate masurile pentru a nu permite accesul în contul său a persoanelor neautorizate.  

22. În cazul plăților online Prestatorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt  cost suplimentar suportat de Client, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a  acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul. 

23. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare  procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. 

24. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Prestatorul sau Specialistul pot sa îl  contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Prestator, în orice situație în care este  necesară contactarea Clientului. 

4. ÎNREGISTRARE 

1. Înregistrarea unui Client se face în urma plasării unei comenzi si după confirmarea plații de  către Prestator. Singura opțiune pentru programarea la ședințele de terapie individuala prin  intermediul platformei psiholog.ro este programarea online. După ce Clientul a completat  formularul de înscriere, programarea va fi adăugată în calendarul Psihologului. După  completarea formularului de înscriere, Clientul va efectua plata conform indicațiilor din emailul  primit, pentru a beneficia de serviciile la care s-a înscris. Datele necesare pentru a completa  formularul sunt: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de email. Prin înregistrarea  unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin  care Prestatorul își derulează operațiunile comerciale. Clientul va primi, pe e-mail, Contractul  de prestări servicii pentru plata online și Consimțământul informat. 

2. Orice acces neautorizat la elementele nepublice ale platformei psiholog.ro sau accesul altor  persoane în afara celor autorizate la un cont reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un  sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare. 

3. Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Psihologul sau Clientul se folosește  de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

4. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor  publicate în site, Prestatorul nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a  software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. PRESTATORUL nu își  asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect,  pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această  enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune  pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității  informațiilor și serviciilor furnizate de site. 

5. Prestatorul își rezervă dreptul de a suspenda, șterge, limita sau sancționa în alt mod orice  Client, în cazul în care constată o încălcare sau o suspiciune de încălcare de către Client a  Termenilor și condițiilor de utilizare a Platformei. 

5. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR) 

1. Conform cerințelor legislației naționale în vigoare și a Regulamentului general privind  protecția datelor cu caracter personal (GDPR nr. 679/2016), Platforma psiholog.ro are obligația  de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale  pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. 

2. Scopul colectării datelor este prestarea serviciilor de consiliere psihologice și consiliere  terapeutică. Datele preluate de la Client în scopul prestării serviciilor de consiliere psihologice  și consiliere terapeutică vor fi folosite de către platforma psiholog.ro. 

3. Datele personale pe care le colectează și prelucrează Prestatorul sunt: numele și prenumele,  domiciliul (adresa poștală pentru livrare), adresa de e-mail, CNP-ul, numărul de telefon,  codurile de identificare client/identificator online, datele de facturare, informațiile bancare.  Clientul se află în baza de date a Prestatorului ca urmare a cererii sale. de a fi programat la unul  dintre Specialiștii puși la dispoziție prin intermediul platformei. 

4. Clientul, declară că a fost informat cu privire la faptul că PRESTATORUL colectează şi  prelucrează datele cu caracter personal, menţionate mai sus, care este scopul acestei  colectări/prelucrări şi că în lipsa exprimării consimţământului său expres nu va mai putea fi  contactat de către Prestator.  

5. Respectăm reglementările GDPR privind protecția datelor personale. Dacă doriți să vă ștergeți datele din baza noastră de date, vă rugăm să ne contactați la adresa de email info@psiholog.ro. Vom răspunde solicitării dvs. în cel mult 48 de ore. .

6. UTILIZAREA COOKIE-URILOR 

Platforma https://psiholog.ro utilizează cookie-uri. Cookie-urile reprezintă fișiere stocate pe  hardul Utilizatorului, conținând informaţii despre Utilizator. În măsura în care Utilizatorul vrea  să afle mai multe informații despre cum sunt utilizate cookie-urile pe Platforma  https://psiholog.ro, poate accesa Politica de cookie.

7. LEGEA APLICABILĂ 

Orice conflict apărut între Prestator și Utilizatori se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, în  măsura în care nu este posibilă înțelegerea amiabilă, se va aplica legea română, iar soluționarea  conflictelor este de competenta instanțelor de judecată din România, de la sediul Prestatorului.